Zapoznaj się z aktualnym planem zajęć dostępnym w zakładce PLAN ZAJĘĆ ,