Od poniedziałku 17 października 2022 roku wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z Planem Zajęć.