Program zajęć tanecznych obejmuje podstawy rytmiki, tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie oraz ćwiczenia i zabawy taneczno integracyjne. Celem instruktora jest pomóc dziecku polubić ruch i taniec na miarę jego możliwości i zdolności.

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim tworzenie umiejętności technicznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich oraz poprawę koordynacji ruchowej i kondycji. Dzieci przygotowywane są do startu na turnejach tańca.

Zajęcia trwają 45 minut. Przeznaczone są dla dzieci od 7 do 12 roku życia. Instruktor: Marzena Karwatowska

  • taniec towarzyski gr. średniaki ( 7-12 lat ) - środa g. 16.30-17.15
  • taniec towarzyski grupa turniejowa  (7-12 lat )- grupa kontynuująca - poniedziałek g. 17.15-18.00 oraz piątek g. 16.15-17.00