Program zajęć tanecznych obejmuje podstawy rytmiki, tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie oraz ćwiczenia i zabawy taneczno integracyjne. Celem instruktora jest pomóc dziecku polubić ruch i taniec na miarę jego możliwości i zdolności.

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim tworzenie umiejętności technicznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich oraz poprawę koordynacji ruchowej i kondycji. Dzieci przygotowywane są do startu na turnejach tańca.

Zajęcia trwają 45 minut. Przeznaczone są dla dzieci od 7 do 12 roku życia. Instruktor: Marzena Karwatowska

  • Taniec Towarzyski 6-7 lat gr. średniaków - środa g. 16.30-17.15 - spotkanie organizacyjne 11 września  g. 16.30 zapisy trwają
  • Taniec Towarzyski 7-12 lat gr. turniejowa - poniedziałki g. 17.15-18.00 - spotkanie organizacyjne 9 września  g. 17.15 - zapisy trwają