Program zajęć tanecznych obejmuje podstawy rytmiki, tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie oraz ćwiczenia i zabawy taneczno integracyjne. Celem instruktora jest pomóc dziecku polubić ruch i taniec na miarę jego możliwości i zdolności.

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim tworzenie umiejętności technicznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich oraz poprawę koordynacji ruchowej i kondycji.

Zajęcia trwają 45 minut. Przeznaczone są dla dzieci od 7 do 10 roku życia. Instruktor: Marta Turewicz

  • taniec towarzyski ( 7-10 lat ) - wtorki g. 17.15 - 18.00 -  zajęcia od 12 września 2023 / instruktor: Marta Turewicz

Zajęcia dla dzieci w tym sezonie kończą się Galą Taneczną w niedzielę 26 maja 2024 roku.