Program zajęć tanecznych obejmuje podstawy rytmiki, tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie oraz ćwiczenia i zabawy taneczno integracyjne. Celem instruktora jest pomóc dziecku polubić ruch i taniec na miarę jego możliwości i zdolności.

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim tworzenie umiejętności technicznych w tańcach standardowych i latynoamerykańskich oraz poprawę koordynacji ruchowej i kondycji. Dzieci przygotowywane są do startu na turnejach tańca.

Zajęcia trwają 45 minut. Przeznaczone są dla dzieci od 6 do 7 roku życia. Instruktor: Marzena Karwatowska

  • taniec towarzyski gr. średniaki ( 6-7 lat ) - grupa kontynuacyjna - środy g. 16.30-17.15 - zajęcia pokazowe 7.09.2022 - ZAPISY TRWAJĄ